Rhagymadrodd Testun golygedig Llawysgrifau English

4. Mawl i Ddewi Sant

golygwyd gan Dafydd Johnston

Pen 53, 91–6

91

Damyno da ym eneid
heniddiddy Heniddio irwy hyn oedd reid
Mynet hed lle croged crist
Kyn bo oet ir ddoi troed ddydrist
5Pont drwc y maent yn tridiaw
Ny myn y traed myned traw
Kystal ymoval ym iw
Vynet teir gweith y vyniw
Och vineu na chaf einoes
10Y vyned or gred lle mayr groes
Maynor ddewy myniw
Mangre gein myn y groc iw
Ynglin rossin y may ryssin

92

A goleywydd a gwydd gwyn
15Ac edmyc myssyc a moes
A gyrddlef gwyr ac orloes
A chitkerdd hoyw loiw lewich
Rwng organ a chlan a chlych
A thrwblū o aur trwm trāmawr
20Yn bwrw sens y bery sawr
Pradwys kymry lwys leven
Parisdref parasdrevn
Nef nevoedd kyoedd kein
Os da dref o stat ryvein
25Sant oedd ef o nef y ny
Kynwynawl kȳnoyeny]
Petrys vy gan sein patryc
Am sorry dyw ams’ dyc
Am erchi vn amarch oedd
30Yddaw o le a naddoedd
Vyned ȳmeith o vyniw
Kyn geni dewi da iw

93

Sant glan oedd ef pan aned
Am holltyr maen graen vur gred
35Eilwaith y roes y olwc
Yr claf drem rac y klevyd drwc
Y dat bedydd dyt bydawl
Dall wynepklawr mawr vyr mawl
Sant y dat dywgat oedd
40Penadur byd pan ydoedd
Santes gydles lygadlon
Y vam dda ddynam oedd non
Verch ynydir vawr y chenedl
Lian gwiw gwych ydiwr chwedl
45Vn bwyd aeth yn y ben
Bara oer a berwren
A dwvwr du tra vy viw
Wanec anrec or vnriw
Aeth ym hen non wen xxx iwiw
50Pan gad yn pen eic ydiw
Kyvodes nyd oedd ryssin

94

Dan draet dewy vrevi vryn
Lle discoedd lly dewyscoedd
Lle by yn pregethu yn goedd
55Chwēmyl seith y geinmyl seint
Ac vn wyl vwi or geinveint
Ef yn dec a vendygawdd
Ac ef o nef yw y nawdd
Yr ennein twym wyrenyc
60Ny ddervydd trygwydd tryc
Hydyr y gwnaeth ef genhady
A gras da hyd y grawys dy
Yr brittanied bryt wyneb
A gwnaed yn ānyad neb
65Ef a ryddhawdd dygmgawdd dyc
Y ddey vleidd anyan ddyvlyc
Dewr a hen o dyr yr hyt
Gwdryn astrys ac edryt
Ai man by ham y bei hy
70Oedd vleiddast oervel yddy
Am nythur dryc antur gint

95

Ryw bechod a rybychint
Dywallodd duw y allawr
Y vagal a wnaeth myracl mawr
75Kyrw oskylgyrn chwyrn chwei
Gwyson ithir ai gwassnaethei
Ar adar gwillt or ydec
Yr tei y irei ior tec
Ny seing githddrl brychilyd
80Ar y dyr byth er da r byd
Y bwll yffern ny bernyr
Eneit dyn yn ānyat dyr
Ar y gleddyr over yw
Ym mwnwent ddewy myniw
85Dyw mawrth calan mawrth y medd
Y varw y ddaeth y orvedd
By ar y vedd diwedd da
Kein gler yn kany gl’ia
Angilion nef ynglan nant
90Ar y ol y arwylant
Be pei mewn llyvir o babpir

96

A phen a du a phin dur
Odyt vyth er daed vei
Ennyd odiscryvenei
95Tri dyei a blwyddin trydoll
Y naeth ef oi wīnyaeth oll

Iolo ai kant