Llyfryddiaeth

Byrfoddau

ActaS xlix Acta Sanctorum, vol. xlix (Octobris Tomus Primus) (Parisiis et Romae, 1866).

AND The Anglo-Norman Dictionary, 2nd edn, www.anglo-norman.net.

ArchifMR ‘Cronfa ddata enwau lleoedd: Archif Melville Richards’ / ‘Place-name database: Melville Richards Archive’, e-cymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr/.

ArmP2 Armes Prydain … from the Book of Taliesin, ed. and annotated by Ifor Williams, English version by Rachel Bromwich (Dublin, 1972).

ASCent Siôn Cent: Cerddi’r Apocryffa, gol. M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2004).

BD Brut Dingestow, gol. H. Lewis (Caerdydd, 1942).

BDe Buched Dewi, gol. D. Simon Evans (Caerdydd, 1965).

BlBGCC Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar, gol. M. Haycock (Llandybïe, 1994).

BrM Breuddwyd Maxen, gol. I. Williams (Bangor, 1908).

BrM2 Breudwyt Maxen Wledic, ed. B.F. Roberts (Dublin, 2005).

BSM Buchedd Sant Martin, gol. E.J. Jones (Caerdydd, 1945).

BT (RB) Brut y Tywysogyon (Red Book of Hergest Version), ed. T. Jones (Cardiff, 1955).

ByCy Arlein ‘Y Bywgraffiadur Cymreig’, bywgraffiadur.cymru.

CA Canu Aneirin, gol. I. Williams (Caerdydd, 1938).

CD J. Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925).

CLlH Canu Llywarch Hen, gol. I. Williams (Caerdydd, 1935).

CLlLl Cyfranc Lludd a Llefelys, gol. I. Williams (Dublin, 1975).

CLlLl2 Cyfranc Lludd a Llefelys, gol. newydd, B.F. Roberts (Dublin, 1975).

CO Culhwch ac Olwen, gol. R. Bromwich a D. Simon Evans (Caerdydd, 1988).

CO3 Culhwch ac Olwen, gol. Rachel Bromwich a D. Simon Evans (argraffiad newydd, Caerdydd, 1997).

Coflein coflein.gov.uk.

CPAT ‘The Clwyd-Powys Archaeological Trust’ cpat.org.uk.

CPNE O.J. Padel, Cornish Place-Name Elements, English Place-Name Society 56/7 (Cambridge, 1985).

CT Canu Taliesin, gol. I. Williams (Caerdydd, 1960).

CTC C.T. Beynon Davies, ‘Cerddi’r Tai Crefydd’ (M.A. Cymru [Bangor], 1973).

CYSDT Cywyddau Ymryson Syr Dafydd Trefor, gol. R. Ifans (Aberystwyth, 2012).

DB Delw y Byd, gol. H. Lewis a P. Diverres (Caerdydd, 1928).

DE Gwaith Dafydd ab Edmwnd, gol. Thomas Roberts (Bangor, 1914).

DEB Gildas: The Ruin of Britain and Other Works, ed. M. Winterbottom (London, 1978).

DGA Selections from the Dafydd ap Gwilym Apocrypha, ed. H. Fulton (Llandysul, 1996).

DGG Cywyddau Dafydd ap Gwilym a’i Gyfoeswyr, gol. I. Williams a T. Roberts (Caerdydd, 1935).

DG.net Gwefan Dafydd ap Gwilym, gol. D. Johnston et al., dafyddapgwilym.net.

DMLBS Dictionary of Medieval Latin from British Sources (Turnhout, 2015), clt.brepolis.net/dmlbs

DN The Poetical Works of Dafydd Nanmor, ed. T. Roberts and I. Williams (Cardiff, 1923).

DPNW H. Wyn Owen and R. Morgan, Dictionary of the Place-names of Wales (Llandysul, 2007).

DWB Online ‘Dictionary of Welsh Biography’, biography.wales.

DWH M.P. Siddons, The Development of Welsh Heraldry, 3 vols. (Aberystwyth, 1991–3).

EANC R.J. Thomas, Enwau Afonydd a Nentydd Cymru (Caerdydd, 1938).

EEW T.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh (London, 1923).

EVW M.E. Griffiths, Early Vaticination in Welsh with English Parallels (Cardiff, 1937).

EWGT Early Welsh Genealogical Tracts, ed. P.C. Bartrum (Cardiff, 1966).

G J. Lloyd-Jones, Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg (Caerdydd, 1931–63).

GBF Gwaith Bleddyn Fardd ac Eraill o Feirdd Ail Hanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg, gol. Rh.M. Andrews et al. (Caerdydd, 1996).

GC Gwaith Casnodyn, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1999).

GCBM i Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, i, gol. N.A. Jones ac A. Parry Owen (Caerdydd, 1991).

GCBM ii Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, ii, gol. N.A. Jones ac A. Parry Owen (Caerdydd, 1995).

GDB Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o Feirdd Hanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg, gol. N.G. Costigan (Bosco) et al. (Caerdydd, 1979).

GDC Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest, gol. R.I. Daniel (Aberystwyth, 2002).

GDEp Gwaith Dafydd Epynt, gol. Owen Thomas (Aberystwyth, 2002).

GDID Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen, gol. A.E. Davies (Caerdydd, 1992).

GDLl Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn, gol. W.L. Richards (Caerdydd, 1964).

GGDT Gwaith Gruffudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli, gol. N.G. Costigan (Bosco) et al. (Aberystwyth, 1995).

GGGr Gwaith Gruffudd Gryg, gol. B.J. Lewis ac E. Salisbury (Aberystwyth, 2010).

GGLl Gwaith Gruffudd Llwyd a’r Llygliwiaid Eraill, gol. Rh. Ifans (Aberystwyth, 2000).

GGM Gwaith Gwerful Mechain ac Eraill, gol. Nerys Ann Howells (Aberystwyth, 2001).

GGMD Gwaith Gruffudd ap Maredudd, gol. B.J. Lewis, 2 gyfrol (Aberystwyth, 2003–5).

GG.net www.gutorglyn.net.

GHC Gwaith Hywel Cilan, gol. I. Jones (Caerdydd, 1963).

GHD Gwaith Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap Madog, gol. A. Cynfael Lake (Aberystwyth, 1995).

GHDafi Gwaith Hywel Dafi, gol. A. Cynfael Lake, 2 gyfrol (Aberystwyth, 2015).

GHS Gwaith Hywel Swrdwal a’i deulu, gol. D. Foster Evans (Aberystwyth, 2000).

GIBH Gwaith Ieuan Brydydd Hir, gol. M.P. Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2000).

GIG Gwaith Iolo Goch, gol. D. Johnston (Caerdydd, 1988).

GIGeth Gwaith Ieuan Gethin, gol. A. Parry Owen (Aberystwyth, 2013).

GILlF Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled, gol. M.P. Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2003)

GIRh Gwaith Ieuan ap Rhydderch, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 2003).

GLD Gwaith Lewys Daron, gol. A. Cynfael Lake (Caerdydd, 1994).

GLGC Gwaith Lewys Glyn Cothi, gol. D. Johnston (Caerdydd, 1995).

GLl Gwaith Llawdden, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 2006).

GLlBH Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac eraill, gol. A. Parry Owen a D. Foster Evans (Aberystwyth, 1996).

GLlF Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif, gol. K.A. Bramley et al. (Caerdydd, 1994).

GLlGt Gwaith Llywelyn ap Gutun, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 2007).

GLlLl Gwaith Llywarch ap Llywelyn ‘Prydydd y Moch’, gol. E.M. Jones (Caerdydd, 1989).

GLM Gwaith Lewys Môn, gol. E.I. Rowlands (Caerdydd, 1975).

GLMorg Gwaith Lewys Morgannwg, gol. A. Cynfael Lake (Aberystwyth, 2004).

GM Gwassanaeth Meir, gol. B.F. Roberts (Caerdydd, 1962).

GMB Gwaith Meilyr Brydydd a’i Ddisgynyddion, gol. J.E.C. Williams et al. (Caerdydd, 1994).

GMBr Gwaith Mathau Brwmffild, gol. A. Cynfael Lake (Aberystwyth, 2002).

GMD Gwaith Madog Dwygraig, gol. H. Meirion Edwards (Aberystwyth, 2006).

GMon Geoffrey of Monmouth: The History of the Kings of Britain, ed. M.D. Reeve and trans. N. Wright (Woodbridge, 2007).

GMRh Gwaith Maredudd ap Rhys a’i Gyfoedion, gol. Enid Roberts (Aberystwyth, 2003).

GMW D. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh (Dublin, 1964).

GO L’oeuvre poétique de Gutun Owain, ed. E. Bachellery (Paris, 1950–1).

GP G.J. Williams ac E.J. Jones, Gramadegau’r Penceirddiaid (Caerdydd, 1934).

GPB Gwaith Prydydd Breuan, Rhys ap Dafydd ab Einion, Hywel Ystorm, a cherddi dychan dienw o Lyfr Coch Hergest, gol. H. Meirion Edwards (Aber¬ystwyth, 2000).

GPC Geiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950–2002).

GPC Ar Lein Geiriadur Prifysgol Cymru, geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html.

GRhB Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys, gol. Eurys I. Rowlands (Caerdydd, 1976).

GRhGE Gwaith Rhys Goch Eryri, gol. Dylan Foster Evans (Aberystwyth, 2007).

GSC Gwaith Siôn Ceri, gol. A. Cynfael Lake (Aberystwyth, 1996).

GSDT Gwaith Syr Dafydd Trefor, gol. Rhiannon Ifans (Aberystwyth, 2005).

GTP Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap Tudur Penllyn, gol. T. Roberts (Caerdydd, 1958).

H Llawysgrif Hendregadredd, gol. J. Morris-Jones a T.H. Parry-Williams (Caerdydd, 1933).

HB Historia Brittonum (Harleian recension), ed. E. Faral in La légende arthurienne: études et documents, 3 vols. (Paris, 1929), iii, 5–61.

HCLl Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill, gol. L. Harries (Caerdydd, 1953).

HDafi Gwaith Hywel Dafi, gol. A. Cynfael Lake, 2 gyfrol (Aberystwyth, 2015).

HE Bede’s Ecclesiastical History of the English People, ed. and trans. B. Colgrave and R.A.B. Mynors (Oxford, 1969).

HG Cref Hen Gerddi Crefyddol, gol. H. Lewis (Caerdydd, 1931).

HGK Historia Gruffudd vab Kenan, gol. D. Simon Evans (Caerdydd, 1977).

HMSS Selections from the Hengwrt MSS., ed. R. Williams, 2 vols. (London, 1876, 1892).

HPF J.Y.W. Lloyd, The History of Powys Fadog, 6 vols. (London, 1881–7)

HW J.E. Lloyd, A History of Wales, 3rd edn (London, 1939).

ID Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn, gol. I. Williams (Bangor, 1909).

IGE1 Cywyddau Iolo Goch ac Eraill 1350–1450, gol. H. Lewis, T. Roberts ac I. Williams (Caerdydd, 1925).

IGE2 Cywyddau Iolo Goch ac Eraill, gol. H. Lewis, T. Roberts ac I. Williams, ail arg. (Caerdydd, 1937).

IGP Iolo Goch: Poems, ed. D. Johnston (Llandysul, 1993).

KAA2 Kedymdeithyas Amlyn ac Amic, gol. P. Williams (Caerdydd, 1982).

LA Jacobi a Voragine Legenda Aurea Vulgo Historia Lombardica Dicta, ed. Th. Graesse, 2nd edn (Leipzig, 1850).

LBS S. Baring-Gould and J. Fisher, The Lives of the British Saints, 4 vols. (London, 1907–13).

LD A Latin Dictionary, ed. C. T. Lewis and C. Short (Oxford, 1879).

LL The Text of the Book of Llan Dâv, ed. J. Gwenogvryn Evans and J. Rhys (Oxford, 1893).

LPBT Legendary Poems from the Book of Taliesin, ed. and trans. by Marged Haycock (second revised ed., Aberystwyth, 2015).

LlDC Llyfr Du Caerfyrddin, gol. A.O.H. Jarman (Caerdydd, 1982).

LlGC Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales.

LlI Llyfr Iorwerth, gol. A.Rh. Wiliam (Caerdydd, 1960).

LlU Dafydd Johnston, Llên yr Uchelwyr Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525 (Caerdydd, 2005).

LWS G.H. Doble, Lives of the Welsh Saints, ed. D.S. Evans (Cardiff, 1971).

MCF ‘Mynegai Cyfrifiadurol i Farddoniaeth’, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (maldwyn.llgc.org.uk).

Monastic Wales www.monasticwales.org.

MWM D. Huws, Medieval Welsh Manuscripts (Cardiff, 2000).

MWPSS Medieval Welsh Poems to Saints and Shrines, ed. B.J. Lewis (Dublin, 2015).

NLW The National Library of Wales / Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

OBWV The Oxford Book of Welsh Verse, ed. Thomas Parry (Oxford, 1976).

OCD The Oxford Classical Dictionary, ed. S. Hornblower and A. Spawforth, 4th edn (Oxford, 2012).

ODCC The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. F.L. Cross and E.A. Livingstone, revised 3rd edn (Oxford, 2005).

ODMA The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. R.E. Bjork, 4 vols. (Oxford, 2010).

ODNB Oxford Dictionary of National Biography www.oxforddnb.com.

OED Oxford English Dictionary, www.oed.com.

OIG Orgraff yr Iaith Gymraeg, Adroddiad Pwyllgor Iaith a Llên Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru, rhan 1 (trydydd arg.; 1987).

P W. Owen[-Pughe], A Welsh and English Dictionary (1793–1803, 2nd ed. 1832).

Paroch Edward Lhuyd, Parochialia, supplement to Archaeologia Cambrensis, 1909–11.

PKM Pedeir Keinc y Mabinogi, gol. I. Williams (Caerdydd, 1930).

PL J.-P. Migne, Patrologiae Cursus Completus … series Latina (Paris, 1844–55, 1862–65).

PTal The Poems of Taliesin, ed. I. Williams, English version by J.E. Caerwyn Williams (Dublin, 1968).

PW A.W. Wade-Evans, ‘Parochiale Wallichanum’, Y Cymmrodor 22 (1910), 22–124.

R The Poetry in the Red Book of Hergest, ed. J. Gwenogvryn Evans (Llanbedrog, 1911).

RCAHM(Ang) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Anglesey (London, 1937).

RCAHM(Crn) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Caernarvonshire, 3 vols. (London, 1956, 1960, 1964).

RCAHM(Rad) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: County of Radnor (London, 1913).

RepWM D. Huws, Repertory of Welsh Manuscripts, 3 vols. (forthcoming).

RhyddGym 1300–1425 ‘Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425’, gol. D. Luft, P.W. Thomas a D.M. Smith (2013), www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk.

RIA Dictionary of the Irish Language and Contributions to a Dictionary of the Irish Language (Dublin, 1913–75).

RM The Text of the Mabinogion … from the Red Book of Hergest, ed. J. Rhŷs and J. Gwenogvryn Evans (Oxford, 1887).

RWM J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, 2 vols. (London, 1898–1910).

SoC G.H. Doble, The Saints of Cornwall, 5 vols. (Chatham, 1960–70).

SSVM Sulpicius Severus’ Vita Martini, ed. P. Burton (Oxford, 2017).

StDW J. Wyn Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge, 2007).

T J. Gwenogvryn Evans (ed.), The Book of Taliesin (Llanbedrog, 1910).

TA Gwaith Tudur Aled, gol. T. Gwynn Jones, 2 gyfrol (Caerdydd, 1926).

TC T.J. Morgan, Y Treigladau a’u Cystrawen (Caerdydd, 1952).

TWS E.R. Henken, Traditions of the Welsh Saints (Cambridge, 1987).

TYP3 Trioedd Ynys Prydain, ed. R. Bromwich, 3rd edn (Cardiff, 2006).

TYP Trioedd Ynys Prydain, ed. R. Bromwich, 4th edn (Cardiff, 2014).

VSB A.W. Wade-Evans, Vitae Sanctorum Britanniae et Genealogiae (Cardiff, 1944).

VSB2 A.W. Wade-Evans, Vitae Sanctorum Britanniae et Genealogiae, new edn, ed. S. Lloyd (Cardiff, 2013).

WATU Melville Richards, Welsh Administrative and Territorial Units (Cardiff, 1969)

WCD P.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D. 1000 (Aberystwyth, 1993).

WG J. Morris-Jones, A Welsh Grammar (Oxford, 1913).

WG1 P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 300–1400 (Cardiff, 1974).

WG2 P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400–1500 (Aberystwyth, 1983).

WLSD The Welsh Life of Saint David, ed. D.S. Evans (Cardiff, 1988).

YCM Ystorya de Carolo Magno o Lyfr Coch Hergest, gol. S.J. Williams (1930), arg. newydd (Caerdydd, 1968)

Cyfeiriadau eraill

Anderson, A.O. and M.O. Anderson (1961) (eds. and trans.), Adomnán’s Life of Columba (Edinburgh).

Andrews, Rh.M. (1989), ‘Y rhagenwau ôl yng ngherddi’r Gogynfeirdd’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 36, 13–29.

Andrews, Rh.M. (1994), ‘Cynganeddion Bleddyn Fardd’, Studia Celtica 28, 117–52.

Andrews, Rh.M. (2003), ‘Sain dro’, Llên Cymru 26, 151–7.

Andrews, Rh.M. (2009), ‘Cynganeddion Hywel ab Owain’, yn N.A. Jones (gol.), Hywel ab Owain Gwynedd: Bardd-dywysog (Caerdydd), 152–92.

Andrews, Rh.M. (2010), ‘The nomenclature of kingship in Welsh court poetry 1100–1300, Part I: The Terms’, Studia Celtica 44, 79–109.

Andrews, Rh.M (2011), ‘The nomenclature of kingship in Welsh court poetry 1100–1300, Part II: The Rulers’, Studia Celtica 45, 53–82.

Angell, L.H. (1938), ‘Gwyrthyeu e Wynvydedic Veir: Astudiaeth Gymharol ohonynt fel y’u ceir hwy yn Llawysgrifau Peniarth 14, Peniarth 5 a Llanstephan 27’ (Cymru [Caerdydd]).

ap Huw, M. (2001), ‘A critical examination of Welsh poetry relating to the native saints of North Wales (c.1350–1670)’ (D.Phil. Oxford).

Babut, E.-Ch. (1912), Saint Martin de Tours (Paris).

Babut, E.-Ch. (1913), ‘Section III,–The text of Sulpicius as presented in our MS’, in J. Gwynn (ed.), Liber Ardmachanus (Dublin), pp. cclxvii–cclxxv.

Bartrum, P.C. (1989), ‘Genealogical sources quoted by Gruffudd Hiraethog’, National Library of Wales Journal 26, 1–9.

Birley, A. (1979), The People of Roman Britain (Letchworth).

Bollard, J.K. and Haycock, M. (2011), ‘The Welsh sources pertaining to the battle’, in M. Livingston (ed.), The Battle of Brunanburh: A Casebook (Exeter), pp. 245–68.

Bowen, D.J. (1953–4), ‘Carcharu Ithel a Rhys ab Ieuan Fychan’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 8, 119–20.

Bowen, E.G. (1956), The Settlements of the Celtic Saints in Wales (Cardiff).

Bray, D.A. (2003), ‘Miracles and wonders in the composition of the Lives of the early Irish saints’, in Jane Cartwright (ed.), Celtic Hagiography and Saints’ Cults (Cardiff), pp. 136–47.

Brown, P. (1981), The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity (Chicago).

Breeze, A. (1999), ‘The Battle of Brunanburh and Welsh tradition’, Neophilologus 83, 479–82.

Bromwich, R. (1946–8), ‘The historical triads: with special reference to Peniarth MS. 16’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 22, 1–15.

Brooke, C.N.L. (1986), The Church and the Welsh Border in the Central Middle Ages, ed. D.N. Dumville and C.N.L. Brooke (Woodbridge).

Burton, J. and Kerr, J. (2011), The Cistercians in the Middle Ages (Woodbridge).

Capps, D. (2000), Deadly Sins and Saving Virtues (Oregon).

Carr, A.D. (1976), ‘The Mostyn Family and Estate, 1200–1642’ (Ph.D. Wales [Bangor]).

Carr, A.D. (1982), Medieval Anglesey (Llangefni).

Carr, A.D., ‘Pengwern: a medieval family’, Transactions of the Denbighshire Historical Society 31, 5–27.

Cartwright, J. (1999), Y Forwyn Fair, Santesau a Lleianod (Cardiff).

Cartwright, J. (2008), Feminine Sanctity and Spirituality in Medieval Wales (Cardiff).

Chadwick, N. K. (1958), ‘Intellectual life in west Wales in the last days of the Celtic Church’, in N.K. Chadwick, K. Hughes, C. Brooke and K. Jackson (eds.), Studies in the Early British Church (Cambridge), pp. 121–82.

Charles, B.G. (1992), The Place-Names of Pembrokeshire, 2 vols. (Aberystwyth).

Charles, R.A. (1966), ‘Teulu Mostyn fel noddwyr y beirdd’, Llên Cymru 9, 74–110.

Charles-Edwards, T.M. (1968–70), ‘Welsh diffoddi, difa and Irish do-bádi and do-ba’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 23, 210–13.

Charles-Edwards, T.M. (1971), ‘The heir-apparent in Irish and Welsh law’, Celtica 9, 180–90.

Charles-Edwards, T.M. (2013), Wales and the Britons, 350–1064 (Oxford).

Chase, A.H. (1932), ‘The metrical Lives of St. Martin of Tours by Paulinus and Fortunatus and the prose Life by Sulpicius Severus’, Harvard Studies in Classical Philology 43, 51–76.

Coe, J.B. (2002), ‘The Place-Names of the Book of Llandaf’, unpublished Ph.D. (Aberystwyth).

Colgan, J. (1645), Acta sanctorum veteris et maioris Scotiæ seu Hiberniæ, sanctorum insulæ (Louvain); repr. Irish Manuscript Commission, Reflex Facsimiles 5 (Dublin, 1948).

Colgrave, B. and R.A.B. Mynors (1969), Bede’s Ecclesiastical History of the English People, (reprinted with corrections 1991, Oxford).

Coplestone-Crow, B. (1989), Herefordshire Place-Names, BAR British Series 214 (Oxford).

Crouch, D. (1992), The Image of Aristocracy in Britain, 1000–1300 (London).

Cuissard, Ch. (1881–3) (ed.), ‘Vie de Saint Paul de Léon en Bretagne d’après un Manuscrit de Fleury-sur-Loire Conservé à la Bibliothèque Publique d’Orléans’, Revue Celtique 5, 413–60.

Dark, K.R. (1994), Civitas to Kingdom: British Political Continuity 300–800 (Leicester).

Davidson, A. (2001), ‘Parish churches’, in J.B. Smith and Ll.B. Smith (eds.), History of Merioneth, ii, The Middle Ages (Cardiff), pp. 326–85.

Davies, J. (1632), Dictionarum Duplex (Londinium).

Davies, J.C. ‘Cadvan’ (1888), ‘Meirionydd III’, Y Genhinen 6, 96–8.

Davies, J.C. (1946–8), Episcopal Acts Relating to Welsh Dioceses 1066–1272, 2 vols. (Historical Society of the Church in Wales).

Davies, J.L. (1873), ‘Notes on the parish and church of Llanddew, Brecknockshire’, Archaeologia Cambrensis, 4th ser., 4, 277–84.

Davies, J.R. (1998a), ‘The Book of Llandaf in its early twelfth-century Cambro-Norman context’, unpublished Ph.D. (Cambridge).

Davies, J.R. (1998b), ‘Liber Landavensis: its date and the identity of its editor’, Cambrian Medieval Celtic Studies 35, 1–11.

Davies, J.R. (2002), ‘The saints of south Wales and the Welsh Church’, in A. Thacker and R. Sharpe (eds.), Local Saints and Local Churches in the Early Medieval West (Oxford), pp. 361–95.

Davies, J.R. (2003), The Book of Llandaf and the Norman Church in Wales (Woodbridge).

Davies, J.R. (2007b), ‘The Archbishopric of St Davids and the Bishops of Clas Cynidr’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 296–304.

Davies, J.R. (2009), ‘Bishop Kentigern among the Britons’, in S. Boardman, J. R. Davies and E. Williamson (eds), Saints’ Cults in the Celtic World, Studies in Celtic History 25 (Woodbridge), pp. 67–99.

Davies, J.R. (2011), ‘Cathedrals and the cult of saints in eleventh and twelfth century Wales’, in P. Dalton, C. Insley and L. J. Wilkinson (eds.), Cathedrals, Communities and Conflict in the Anglo-Norman World (Woodbridge), pp. 99–115.

Davies, J.R. (2013), ‘The cult of saints in the early Welsh March: aspects of cultural transmission in a time of political conflict’, in S. Duffy and S. Foran (eds), The English Isles: Cultural Transmission and Political Conflict in Britain and Ireland, 1100-1500 (Dublin), pp. 37–55.

Davies, W. (1972), ‘Saint Mary’s Worcester and the Liber Landavensis’, Journal of the Society of Archivists 4, 459–85.

Davies, W. (1973), ‘Uncia: land measurement in the Liber Landauensis’, Agricultural History Review 21, 111–21.

Davies, W. (1974–6), ‘Braint Teilo’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 26, 123–37.

Davies, W. (1978), An Early Welsh Microcosm: Studies in the Llandaff Charters (London).

Davies, W. (1979), The Llandaff Charters (Aberystwyth).

Day, J. (2017), ‘Agweddau ar Gwlt Martin o Tours yn llenyddiaeth Gymraeg hyd c.1525’, Llên Cymru 40, 3–39 (https://doi.org/10.16922/lc.40.2).

Dent, J.M. (1912), The Itinerary of Archibishop Baldwin through Wales by Giraldus Cambrensis (London).

De Smedt, C. (1888), ‘Vita S. Winwaloei primi abbatis landevenecensis, auctore wurdestino’, Analecta Bollandiana 7, 167–264

Doble, G.H. (1936), Saint Sulian and Saint Tysilio (Guildford).

Doble, G.H. (1960), The Saints of Cornwall, i (Chatham).

Doble, G.H. (1970), The Saints of Cornwall, v (Oxford).

Donaldson, C. (1980), Martin of Tours: the Shaping of Celtic Christianity (new ed. 1997, Norwich).

Downham, C. (2013), Jocelin of Furness: Essays from the 2011 Conference (Donington).

Duffy, E. (1992), The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England c.1400–c.1580 (New Haven).

Dumville, D.N. (1985), The Historia Brittonum: 3: The Vatican Recension (Woodbridge).

Edwards, G. (1895), The Works of the Rev. Griffith Edwards (London).

Edwards, N., with H. Jackson, H. McKee and P. Sims-Williams (2007), A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, ii: South-West Wales (Cardiff).

Ellis, D.M. (1935), ‘Astudiaeth o enwau lleoedd (plwyfi, trefydd, pentrefydd, tref-ddegymau, mynyddoedd, afonydd, cymoedd, llynnoedd) Sir Drefaldwyn’ (M.A. Cymru [Aberystwyth]).

Elliss, W.J. (1950), ‘The church of Saint Hywyn, Aberdaron’, Transactions of the Caernarvonshire Historical Society 11, 5–35.

Erbe, T., ed. (1905), Mirk’s Festial: A Collection of Homilies (London).

Evans, J.W. (2007), ‘Transition and survival: St David and St Davids cathedral’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 20–40.

Evans, R.W. (1997), ‘Prophetic poetry’, in A.O.H. Jarman and G.R. Hughes (eds.), A Guide to Welsh Literature ii: 1282–c.1550, revised by D. Johnston (second ed., Cardiff), pp. 256–74.

Eyton, R.W. (1860), Antiquities of Shropshire, vol. x (London).

Farmer, S. (1991), Communities of Saint Martin: Legend and Ritual in Medieval Tours (Ithaca).

Finberg, H.P.R. (1964), Lucerna: Studies in Some Problems in the Early History of England (London).

Finucane, R.C. (1977), Miracles and Pilgrims: Popular Beliefs in Medieval England (London).

Fisher, J., gol., Kynniver Llith a Ban (Caerdydd).

Flechner, R. (2008), ‘Aspects of the Breton transmission of the Hibernensis’, Pecia 12, 27–44. (References are to the online version, paginated 1–19.

Flobert, P. (1997), La vie ancienne de Saint Samson de Dol (Paris).

Fontaine, J. (1967–9), Sulpice Sévère: Vie de Saint Martin, 3 vols. (Paris).

Forbes, A.P. (1874), Lives of St Ninian and S. Kentigern compiled in the twelfth century (Edinburgh).

Gerould, G.H. (1925), ‘Ælfric’s Lives of St Martin of Tours’, The Journal of English and Germanic Philology 24, 206–10.

Gover, M. (2015), Cadfan’s Church: A History with Digressions (Kibworth).

Graham, T. (1996), ‘The poetic, scribal, and artistic work of Ieuan ap Sulien in Corpus Christi College, Cambridge, MS 199: addenda and assessment’, National Library of Wales Journal 29, 241–56.

Gray, M. (1996), ‘Penrhys: the archaeology of a pilgrimage’, Morgannwg 40, 10–32.

Gregory, A. (2003), The Reception of Luke and Acts in the Period before Irenaeus: Looking for Luke in the Second Century (Tübingen).

Gresham, C.A. (1985–9), ‘Archbishop Baldwin’s journey through Meirioneth in 1188’, Journal of the Merioneth Historical and Record Society 10, 186–204.

Griffiths, R.A. (1972), The Principality of Wales in the Later Middle Ages (Cardiff).

Griffiths, R.A. (1994), Conquerors and Conquered in Medieval Wales (Stroud).

Griffiths, R.A. (2014), Sir Rhys ap Thomas and his Family (reprinted, Cardiff).

Griffiths, Rh. (2013), ‘ “Mwy o Gymro na Iorciad” ’, yn D.F. Evans, B.J. Lewis ac A. Parry Owen (goln.), ‘Gwalch Cywyddau Gwŷr’: Ysgrifau ar Guto’r Glyn a Chymru’r Bymthegfed Ganrif (Aberystwyth), tt. 69–82.

Grosjean, P. (1937), ‘Gloria Postuma S. Martini Turonensis apud Scottos et Britannos’, Analecta Bollandiana 55, 300–48.

Gruffydd, R.G. (1979–80), ‘The early court poetry of south-west Wales’, Studia Celtica 14/15, 95–105.

Gruffydd, R.G. (1985), ‘Cywyddau triawdaidd Dafydd ap Gwilym’, Ysgrifau Beirniadol 13, 167–77.

Gruffydd, R.G. (1989–90), ‘From Gododdin to Gwynedd: reflections on the story of Cunedda’, Studia Celtica 24/25, 1–14.

Gruffydd, R. G. (2002), ‘Edmyg Dinbych’: Cerdd Lys Gynnar o Ddyfed (Aberystwyth).

Gruffydd, W.J. (1929), gol., Perl mewn Adfyd, gan Huw Lewys (Caerdydd).

Guy, B. (2016), ‘Medieval Welsh Genealogy: Texts, Contexts and Transmission’, unpublished Ph.D. thesis, 2 vols. (Cambridge).

Guy, B. (2018), ‘‘The Life of St Dyfrig and the lost charters of Moccas (Mochros), Herefordshire’, Cambrian Medieval Celtic Studies 75 (Summer 2018), 1–37.

Gwynn, J. (1913), ed., Liber Ardmachanus (Dublin).

Halm, C. (1866), ed., Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, vol. I (Vienna).

Harris, S.M. (1940), Saint David in the Liturgy (Cardiff).

Harris, S.M. (1955), ‘Liturgical commemorations of Welsh saints (I)’, Journal of the Historical Society of the Church in Wales 10, 5–22.

Harris, S.M. (1956), ‘Liturgical commemorations of Welsh saints (II) St. Asaf’, Journal of the Historical Society of the Church in Wales 11, 5–24.

Haslam, R., Orbach, J. and Voelcker, A. (2009), The Buildings of Wales: Gwynedd (London).

Haycock, M. (2007), Legendary Poems from the Book of Taliesin (Aberystwyth).

Haycock, M. (2013), Prophecies from the Book of Taliesin (Aberystwyth).

Headley, M.G. (1938), gol., ‘Barddoniaeth Llawdden a Rhys Nanmor’ (M.A. Cymru [Bangor]).

Heffernan, T.J. (1988), Sacred Biography: Saints and Their Biographers in the Middle Ages (Oxford).

Henken, E. (1991), The Welsh Saints. A Study in Patterned Lives (Cambridge).

Herbert M. (2002), ‘The Life of Martin of Tours: a view from twelfth-century Ireland’, in. M. Richter and J.-M. Picard (eds.), Ogma: Essays in Celtic Studies in Honour of Próinséas Ní Chatháin (Dublin), pp. 76–84.

Hewerdine, A. (2012), The Yeomen of the Guard and the Early Tudors: the Foundation of a Royal Bodyguard (London).

Holder, A. (1891-1913), Alt-celtischer Sprachschatz, 3 vols. (Leipzig).

Hughes, K. (1966), The Church in Early Irish Society (London).

Hughes, K. (1980), Celtic Britain in the Early Middle Ages, ed. D.N. Dumville (Woodbridge).

Hurdsman, N. (2003) A History of the Parishes of St Martin’s and Weston Rhyn (Wrexham).

Huws, D. (2004), Cynnull y Farddoniaeth (Aberystwyth).

Isaac, G.R. (2007), ‘Armes Prydain Fawr and St David’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 161–81.

Jacobs, N. (2012), Early Welsh Gnomic and Nature Poetry (London, 2012).

Jackson, K. (1953), Language and History in Early Britain (Edinburgh).

James, C. (1997), ‘Ysgrifydd anhysbys: proffil personol’, Ysgrifau Beirniadol 23, 44–72.

James, C. (1994), ‘Ban wedy i dynny: medieval Welsh law and early protestant propaganda’, Cambrian Medieval Celtic Studies 27 (Summer 1994), 61–86.

James, H. (2007), ‘The Geography of the Cult of St David: A Study of Dedication Patterns in the Medieval Diocese’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 41–83.

James, J.W. (1967), Rhigyfarch’s Life of St. David (Cardiff, 1967).

Jankulak, K. (2000), The Medieval Cult of St Petroc (Woodbridge).

Jankulak, K. (2003), ‘Alba Longa in the Celtic regions? Swine, saints and Celtic hagiography’, in J. Cartwright (ed.), Celtic Hagiography and Saints’ Cults (Cardiff), pp. 271–84.

Jenkins, D. (1986), The Law of Hywel Dda (Llandysul).

Jenkins, G.J. (2005), Ar Lan Hen Afon (Llandysul).

Jenkins, M.G. (1962–4), ‘Gevissae ac Iwys: dwy ddrychiolaeth’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 20, 1–10.

Johnston, D. (2009), ‘Hywel ab Owain a Beirdd yr Uchelwyr’, yn N. A. Jones (gol.), Hywel ab Owain Gwynedd: Bardd Dywysog (Caerdydd), 134–51.

Jones, B. (1910) (ed.), John Le Neve: Fasti Ecclesiae Anglicanae 1300–1541 (London).

Jones, B.L. (1992), Yn ei Elfen (Llanrwst).

Jones, C.W. (1978), St Nicholas of Myra, Bari and Manhattan: Biography of a Legend (Chicago).

Jones, D.J.G. (1929), ‘Cerddi’r saint a’r bucheddau cyfatebol’ (MA Cymru [Aberystwyth]).

Jones, E. (1802), The Bardic Museum (London).

Jones, E.D. (1946), ‘The Book of Llandaff’, National Library of Wales Journal 4, 123–57.

Jones, G. (1937–9), ‘Gwyrtheu y Wynvydedic Veir’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 9, 334–41.

Jones, G.H. (1912), Celtic Britain and the Pilgrim Movement (London).

Jones, J. (1905) (gol.), Cynfeirdd Lleyn: 1500–1800 (Pwllheli).

Jones, J.T. (1923–5), ‘Gramadeg Einion Offeiriad’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 2, 184–200.

Jones, N.A. (1996), ‘Canu mawl Beirdd y Tywysogion i’r Arglwydd Rhys’, Yr Arglwydd Rhys, gol. N.A. Jones a H. Pryce (Caerdydd), 129–44.

Jones, N.A. (1999), ‘Hela’r wyach’, Llên Cymru 22, 125–8.

Jones, N.A. (2003), ‘Ffynonellau Canu Beirdd y Tywysogion’, Studia Celtica 37, 81–126.

Jones, N.A. (2004), ‘Golwg arall ar y canu i Gadfan Sant gan Lywelyn Fardd’, Dwned 10, 9–31.

Jones, N.A. (2006), ‘Llywelyn Fardd I, II, III?’, Llên Cymru 9, 1–12.

Jones, N.A., and M.E. Owen (2003), ‘Twelfth-century welsh hagiography: the Gogynfeirdd poems to saints’, in J. Cartwright (ed.), Celtic Hagiography and Saints’ Cults (Cardiff), pp. 45–76.

Jones, O.E. (1968), ‘Llyfr Coch Asaph: a textual and historical study’ (MA, Wales).

Jones, O.W. ‘Glasynys’ (1863), ‘Arglwyddiaeth Mawddwy’, Y Brython 5, 435–63.

Jones, P. (1926–7), ‘A list of epithets from Welsh pedigrees’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 3, 31–48.

Jones, R.M. (1997), ‘Gogynghanedd y Gogynfeirdd’, Ysgrifau Beirniadol 22, 41–79.

Jones, T. (1936), ‘Cyssegredic Historia Severws Swlpisiws’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 8, 107–20.

Jones, T. (1938), Gerallt Gymro: Hanes y Daith trwy Gymru, Disgrifiad o Gymru (Caerdydd).

Jones, T. (1947), ‘Triawd Lladin ar y gorlifiadau’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 12, 79–83.

Jones, T. (1955), Brut y Tywysogion or The Chronicle of the Princes, Red Book of Hergest Version (Cardiff).

Kelly, R.J. (2003), ed. and trans., The Blickling Homilies: Edition and Translation (London).

Kenney, J.F. (1929), The Sources for the Early History of Ireland: Ecclesiastical, repr. 1966 (New York).

Kerr, R. (1960), ‘Cywyddau Siôn Brwynog’ (MA Cymru [Bangor]).

King, D.J. Cathcart and J.R. Kenyon (2001), ‘The castles: a study in military architecture’, in J.B. Smith and Ll.B. Smith (eds.), History of Merioneth, ii, The Middle Ages (Cardiff), pp. 386–421.

Knight, J.K. (1981), ‘In Tempore Iustini Consulis: contacts between the British and Gaulish churches before Augustine’, in A. Detsicas, ed., Collectanea Historica: Essays in Memory of Stuart Rigold (Maidstone), pp. 54–62.

Knight, J. (2013), South Wales from the Romans to the Normans: Christianity, Literacy and Lordshop (Cardiff).

Koch, J.T. (1985/6), ‘When was Welsh literature first written down?’, Studia Celticia 20/21, 43–66.

Koch, J.T., ed. (2006), Celtic Culture: A Historical Encyclopedia, 5 vols. (Santa Barbara).

Koch, J.T. (2013), Cunedda, Cynan, Cadwallon, Cynddylan (Aberystwyth).

Krusch, B. and W. Levison (1885a), Gregorii episcopi Turonensis libri historiarum X [Historia Francorum], Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum, vol. i, pt. i (new edition, 1951, Hanover).

Krusch, B. and W. Levison (1885b), Libri de virtutibus sancti Martini episcopi, Gregorii episcopi Turonensis miracula et opera minora, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum, vol. i, pt. ii (new edition, 1951, Hanover).

Krusch, B. (1902), Passiones Vitaeque Sanctorum Aevi Merovingici, Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum rerum Merovingicarum, vol. iv (new edition, 1977, Hanover).

Lanigan, J. (1829), An Ecclesiastical History of Ireland, 4 vols. (Dublin).

Lapidge, M. (1973), ‘The Welsh-Latin Poetry of Sulien’s Family’, Studia Celtica 8, 68–106.

Lapidge, M. (1990), ‘A new Hiberno-Latin hymn on St Martin’, Celtica 21, 240–51.

Le Grand, A. (1837), La Vie des Saints de la Bretagne-Armorique (Brest).

Leo, F. (1881), ed., Venanti Honori Clementiani Fortunati preshyteri Italici Opera poetica, Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi, vol. 4, pt. 1 (Berlin).

Lewis, B.J. (2005a), ‘Golwg y beirdd canoloesol ar harddwch natur’, Dwned 11, 35–64.

Lewis, B.J. (2005b), Welsh Poetry and English Pilgrimage: Gruffudd ap Maredudd and the Rood of Chester (Aberystwyth).

Lewis, C.T. and Short, C. (1879), A Latin Dictionary (Oxford).

Lewis, H. (1928–9), ‘Safle’r ferf’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 4, 49–52.

Lewis, H. (1929–31), ‘Toddaid a Chyhydedd Hir’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 5, 96–100.

Lewis, H. (1943), Yr Elfen Ladin yn yr Iaith Gymraeg (Caerdydd).

Lewis, J., gol. (1960), Atlas Brycheiniog (Llandysul).

Linnard, W. (1982), Welsh Woods and Forests: History and Utilization (Cardiff).

Lloyd, D.M. (1933–5), ‘Defnydd Cynddelw Brydydd Mawr o’r berfenw’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 7, 16–22.

Lloyd, T., Orbach, J. and Scourfield, R. (2004), The Buildings of Wales: Pembrokshire (London).

Lloyd, T., Orbach, J. and Scourfield, R. (2006), The Buildings of Wales: Carmarthenshire and Ceredigion (London).

Lloyd, N. ac M.E. Owen (1986), Drych yr Oesoedd Canol (Caerdydd).

Lloyd-Jenkins, D. (1931). gol., Cerddi Rhydd Cynnar (Llandysul).

Lloyd-Jones, J. (1941–4), ‘emyr, ymer, ymher’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 2, 34–6.

Lloyd-Jones, J. (1948), ‘The court poets of the Welsh princes’, Proceedings of the British Academy 34, 167–97.

Lloyd-Mostyn, Ll.N.V. and Glenn, T.A. (1925), History of the Family of Mostyn and Mostyn (London)

Lord, P. (2003), Diwylliant Gweledol Cymru: Gweledigaeth yr Oesoedd Canol / The Visual Culture of Wales: Medieval Vision (Caerdydd/Cardiff).

Love, R.C. (1996), Three Eleventh-Century Anglo-Latin Saints’ Lives (Oxford).

Macquarrie, A. (2012), Legends of Scottish Saints: Readings, hymns and prayers for the commemorations of Scottish saints in the Aberdeen Breviary (Dublin).

Matthews, J.F. (1983), ‘Macsen, Maximus, and Constantine’, Welsh History Review 11, 431–48.

Maxwell, H.C. (1909), A History of Dunster, 2 vols. (London).

McKenna, C. (1990), ‘Twin mystery verbs of the Canu i Gadfan’, in A.T.E. Matonis and D.F. Melia (eds.), Celtic Language, Celtic Culture: A Festschrift for Eric P. Hamp (Van Nuys), pp. 267–72.

McKenna, C. (2015), ‘Canu Cadfan’, in M. Glover, Cadfan’s Church: A History with Digressions (Kibworth).

McKinley, A.S. (2006), ‘The first two centuries of Saint Martin of Tours’, Early Medieval Europe 14, 173–200.

Metcalfe, W.M., ed. (1891–6), Legends of the Saints in the Scottish Dialect of the Fourteenth Century, 3 vols. (Edinburgh and London).

Migne, J.-P. (1861), S. Prosperi Aquitani, S. Augustini Discipuli, S. Leonis Papae Notarii Opera Omnia (Paris).

Miles, B. (2011), Heroic Saga and Classical Epic in Medieval Ireland (Cambridge).

Mittendorf, I. (1996), ‘The Middle Welsh Mary of Egypt and the Latin source of the Miracles of the Virgin Mary’, in E. Poppe and B. Ross (eds.), The Legend of Mary of Egypt in Medieval Insular Hagiography (Dublin), pp. 205–36.

Morris, J. (1980), ed. and trans., Nennius: British History and the Welsh Annals (London).

Nelson, E. (2015), ‘Defining the sacred in the community: iconoclasm, renewal, and remembrance at the Basilica of Saint Martin in Tours’, in J.M. DeSilva, ed., The Sacralization of Space and Behavior in the Early Modern World: Studies and Sources (London), pp. 197–213.

Olsen, K.E. (2004), ‘Beggar’s Saint but no Beggar: Martin of Tours in Ælfric’s Lives of Saints’, Neophilologus 88, 461–75.

Olson, L. (2017), ‘Introduction: “Getting somewhere” with the First Life of St Samson of Dol’, in L. Olson, ed., St Samson of Dol and the Earliest History of Brittany, Cornwall and Wales (Woodbridge), pp. 1–18.

Owen, M.E. (1991–2), ‘Prolegomena to a study of the historical context of Gwynfardd Brycheiniog’s poem to Dewi’, Studia Celtica 26/27, 51–79.

Owen, M.E. (2000), ‘Royal propaganda: stories from the law-texts’, in T.M. Charles-Edwards, M.E. Owen and P. Russell, eds., The Welsh King and his Court (Cardiff), pp. 224–54.

Owen, M.E. (2003), ‘Prolegomena i astudiaeth lawn o Lsgr. NLW 3026, Mostyn 88 a’i harwyddocâd’, yn I. Daniel, M. Haycock, D. Johnston a J. Rowland, goln., Cyfoeth y Testun (Caerdydd), tt. 349–84.

Owen Pughe, W. (1799), The Cambrian Register, ii (London).

Parry Owen, A. (1992), ‘Canu Cynddelw Brydydd Mawr i Dysilio Sant’, Ysgrifau Beirniadol 18, 73–99.

Parry Owen, A. (1997), ‘Mynegai i enwau priod ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion’, Llên Cymru 20, 25–45.

Parry Owen, A. (2003), ‘Cyfuniadau hydref ddail ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion’, Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol (Caerdydd), 237–51.

Parry Owen, A. (2008), ‘Mynegai i enwau priod yng ngwaith beirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg’, Llên Cymru 31, 35–89.

Parry Owen, A. (2010), ‘Gramadeg Gwysanau (Archifdy Sir y Fflint, D/GW 2082)’, Llên Cymru 33, 1–51.

Parry-Williams, T.H. (1954), gol., Rhyddiaith Gymraeg, cyfr. i (Caerdydd).

Parsons, D.N. (2013), Martyrs and Memorials: Merthyr place-names and the Church in early Wales (Aberystwyth).

Parsons, D.N. (2019), Warning: May Contain Saints. Place-Names as Evidence for the Church in Early Wales (Cambridge).

Payne, F.G. (1975), Yr Aradr Gymreig (Caerdydd).

Pearson, G. (1884), Writings and Translations of Myles Coverdale (Cambridge).

Pearson, M.J. (2000), ‘The creation and development of the St Asaph cathedral chapter, 1141–1293’, Cambrian Medieval Celtic Studies 40 (Winter 2000), 35–56.

Pennant, T. (1883) Tours in Wales (Caernarvon).

Pernoud, R. (2006), Martin of Tours: Soldier, Bishop and Saint (San Francisco).

Perri, H. (1595), Egluryn Ffraethineb (adargraffiad, Caerdydd 1930).

Phelan, O.M. (2014), The Formation of Christian Europe (Oxford).

Potter, D.S. (2014), The Roman Empire at Bay, AD 180–395, 2nd edn (London).

Pryce, H. (1985), ‘Enghraifft o croc “crocbren” yn y Canu i Gadfan?’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 32, 166–8.

Pryce, H. (1986), ‘Duw yn lle mach: briduw yng Nghyfraith Hywel’, in T.M. Charles-Edwards, M.E. Owen and D.B. Walters (eds.), Lawyers and Laymen: Studies in the History of Law presented to Professor Dafydd Jenkins on his seventy-fifth birthday (Cardiff), pp. 47–71.

Pryce, H. (1993), Native Law and the Church in Medieval Wales (Oxford).

Pryce, H. (1996), ‘Yr Eglwys yn Oes yr Arglwydd Rhys’, Yr Arglwydd Rhys, gol. N.A. Jones a H. Pryce (Caerdydd), pp. 145–77.

Pryce, H. (2001), ‘British or Welsh? National identity in twelfth-century Wales’, The English Historical Review 116, 775–801.

Pryce, H. (2007), Power and Identity in the Middle Ages: Essays in Memory of Rees Davies (Oxford).

Reames, S.L. (1981), ‘Saint Martin of Tours in the “Legenda Aurea” and before’, Viator 12, 131–64.

Redknap, M. (2006), ‘Early medieval Llandaff: the evidence of the early Christian monuments’, in J.R. Kenyon and D.M. Williams (eds.), Cardiff: Architecture and Archaeology in the Medieval Diocese of Llandaff (Leeds), pp. 21–33.

Redknap, M. and Lewis, J.M. (2007) A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones And Stone Sculpture in Wales, volume 1 (Cardiff).

Rees, R. (1836), An Essay on the Welsh Saints or the Primitive Christians (Llandovery).

Rees, W.J. (1840), Liber Landavensis: Llyfr Teilo (Llandovery).

Rhŷs, J. (1901), Celtic Folklore: Welsh and Manx (Oxford).

Rhŷs, J. and Evans, J.G. (1890) (eds.), The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest (Oxford).

Richards, M. (1964–5), ‘The significance of Is and Uwch in Welsh commote and cantref names’, The Welsh History Review 2, 9–18.

Richards, M. (1965), ‘Gwŷr, gwragedd a gwehelyth’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, 27–45.

Richards, M. (1970–1), ‘Places and persons of the early Welsh Church’, The Welsh History Review 5, 333–49.

Richards, M. (1998), Enwau Tir a Gwlad, gol. B.L. Jones (Caernarfon).

Roberts, A., trans. (1894), ‘The works of Sulpitius Severus’, in P. Schaff and H. Wallace (eds.), Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, vol.xi (new edition, New York, 2007).

Roberts, B.F. (2005), ed., Breudwyt Maxen Wledic (Dublin).

Roberts, D.H.E. (1969), ‘Gwaith rhai o farwnadwyr Tudur Aled’ (casgliad anghyhoeddedig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

Roberts, E. (1956–8), ‘Cywydd Marwnad Llywelyn ab y Moel’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 17, 182–3.

Roberts, R.A. (1920), The Episcopal Registers of the Diocese of St. David’s, 1397 to 1518, 3 vols. (London).

Roberts, R.G. (1868), ‘Index to “Llyfr Coch Asaph”’, Archaeologia Cambrensis, 3rd ser., 14, nos 54–5 (April and July, 1868), 151–68 and 329–40.

Rodway, S. (2013), Dating Medieval Welsh Literature: Evidence from the Verbal System (Aberystwyth).

Rollason, L. (1974), ‘The Boundaries of the Herefordshire Charters of the Book of Llandaff’, unpublished B.A. thesis (Birmingham).

Rosewell, R. (2008), Medieval Wall Paintings (Woodbridge).

Rouse, E.C. (1991), Medieval Wall Paintings, 4th edn (Princes Risborough).

Rowland, J. (1983–4), ‘The manuscript tradition of the Red Book englynion’, Studia Celtica 18/19, 79–95.

Rowland, J. (1990), Early Welsh Saga Poetry (Woodbridge).

Rowlands, E.I. (1956‒7), ‘Dydd Brawd a Thâl’, Llên Cymru 4, 80‒9.

Rowse, A.L. (1969), Tudor Cornwall: Portrait of a Society (London).

Russell, P. (2001), ‘Patterns of hypocorism in early Irish hagiography’, in J. Carey et al. (eds.), Studies in Irish hagiography (Dublin), pp. 237–49.

Russell, P. (2012), ‘The englyn to St Padarn revisited’, Cambrian Medieval Celtic Studies 63 (Summer 2012), 1–14.

Russell, P. (2016), ‘Priuilegium Sancti Teliaui and Breint Teilo’, Studia Celtica 50, 41–68.

Ryan, W.G., trans. (2012), The Golden Legend (Princeton).

Salisbury, E. (2011), ‘Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor’, Dwned 17, 73–118.

Scofield, C.L. (1923), The Life and Reign of Edward the Fourth, King of England and France and Lord of Ireland, 2 vols. (London).

Scott, J. (1981), The Early History of Glastonbury: An Edition, Translation and Study of William of Malmesbury’s De antiquitate Glastonie Ecclesie (Woodbridge).

Scourfield, N. (1993), ‘Gwaith Ieuan Gethin ab Ieuan ap Lleision, Llywelyn ap Hywel ab Ieuan ap Gronow, Ieuan Du’r Bilwg, Ieuan Rudd a Llywelyn Goch y Dant’ (M.Phil Cymru [Abertawe]).

Scragg, D.G. (1992), ed., The Vercelli Homilies and Related Texts (Oxford).

Sharpe, R. (1982), ‘Palaeographical considerations in the study of the Patrician documents in the Book of Armagh (Dublin, Trinity College MS 52)’, Scriptorium 36, 3–28.

Sharpe, R. (1991), Medieval Irish Saints’ Lives (Oxford).

Sharpe, R. (1995), Adomnán of Iona: Life of St Columba (Harmondsworth).

Sharpe, R. (2007), ‘Which text is Rhygyfarch’s Life of St David?’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 90–105.

Sharpe, R. and Davies, J.R., ‘Rhygyfarch’s Life of St David’, in J. Wyn Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge, 2007), pp. 107–55.

Shearman, J.F. (1879), Loca Patriciana (Dublin).

Sims-Williams, P. (1991), ‘The emergence of Old Welsh, Cornish and Breton orthography, 600–800: the evidence of archaic Old Welsh’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 38, 20–86.

Sims-Williams, P. (2011), Irish influence on Medieval Welsh Literature (Oxford).

Sims-Williams, P. (2013), ‘Variation in Middle Welsh conjugated prepositions: chronology, register and dialect’, Transactions of the Philological Society 111, 1–50.

Sims-Williams, P. (2018), Buchedd Beuno (Dublin).

Smith, J.B. (1964–6), ‘Cydfodau o’r bymthegfed ganrif’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 21, 309–24.

Smith, J.B. (2001), ‘Parishes and townships in medieval Merioneth’, in J.B. Smith and Ll.B. Smith (eds.), History of Merioneth, ii, The Middle Ages (Cardiff), pp. 717–26.

Smith, L.T. (1906), The Itinerary in Wales of John Leland in or about the years 1536–1539 (London).

Smyth, R. (1611), Opvs Catechisticvm D. Petri Canisii Theologi ex Societate Iesv (Paris).

Sowerby, R. (2011), ‘The Lives of St Samson: rewriting the ambitions of an early medieval cult’, Francia 38, 1–31.

Stancliffe, C. (1983), St Martin and his Hagiographer (Oxford).

Stancliffe, C. (1995), ‘Where was Oswald killed?’, in C. Stancliffe and E. Cambridge (eds.), Oswald: From Northumbrian King to European Saint (Stamford), pp. 84–96.

Stephenson, D. (2016), Medieval Powys: Kingdom, Principality and Lordships, 1132-1293 (Woodbridge).

Stokes, W. (1887), ed., The Tripartite Life of Patrick, 2 vols. (London).

Taft, R.F. (1993), The Liturgy of the Hours in East and West, 2nd edn (Minnesota).

Tanguy, B. (2007), ‘The Cults of SS. Nonne and Divi in Brittany’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 207–19.

Tatlock, J.S.P (1950), The Legendary History of Britain: Geoffrey of Monmouth’s Historia regum Britanniae and its Early Vernacular Versions (New York).

Thomas, D.R. (1908–13), The History of the Diocese of Saint Asaph, 3 vols. (Oswestry).

Thomas, E. (1863), Cyff Beuno (Tremadog).

Thomas, G.C.G. (1997), The Charters of the Abbey of Ystrad Marchell (Aberystwyth).

Thomas, H. (1971), ‘Some features and episodes in the history of St. Cadfan’s church, Tywyn’, Journal of the Merioneth Historical and Record Society 6 (169–72), 227–31.

Thomas, R.J. (1956–8), ‘segynnab’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 17, 183.

Thomas, D.H. (1994), The Herberts of Raglan and the Battle of Edgecote 1469 (Enfield).

Thorpe, L. (1974), trans., Gregory of Tours: the History of the Franks (London).

Thorpe, L. (1978), trans., The Journey Through Wales and the Description of Wales (Harmondsworth).

Thurlby, M. (2006), Romanesque Architecture and Sculpture in Wales (Almeley).

Thurley, S. (1993), The Royal Palaces of Tudor England (Yale).

Van Dam, R. (1993), Saints and their Miracles in Late Antique Gaul (Princeton).

Vendryes, J. (1929), ‘Irlandais dét m. gallois deint “manières, dispositions, tempérament, caractère” ’, Revue celtique 46, 252–4.

Wade-Evans, A.W. (1923), Life of St David (London).

Williams, G. (1976), The Welsh Church from Conquest to Reformation (revised edition, Cardiff).

Williams, G. (2002), ‘The Church, 1280–1534’, in B. Howells and R.F. Walker (eds.), Pembrokeshire County History, Vol. II, Medieval Pembrokeshire (Haverfordwest).

Williams, G.A. (1986), ‘The bardic road to Bosworth: a Welsh view of Henry Tudor’, The Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 7–31.

Williams, G.A. (2001), ‘The literary tradition to c.1560’, in J.B. Smith and Ll.B. Smith (eds.), History of Merioneth Volume II: The Middle Ages (Cardiff), pp. 507–628.

Williams, I. (1910), Cyfranc Lludd a Llevelys (Bangor).

Williams, I. (1923–5), ‘hoffi, ymhoffi, hoffedd, gorhoffedd’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 2, 39–41.

Williams, I. (1926), gol., Chwedlau Odo, ail arg. (Caerdydd, 1957).

Williams, I. (1926–7), ‘A reference to the Nennian Bellum Cocboy’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 3, 59–62.

Williams, I. (1927–9), ‘Dalen o femrwn’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 4, 41–8.

Williams, I. (1929–31a), ‘Sion Trefor o Wigynt’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 5, 40–4.

Williams, I. (1929–31b), ‘Glosau o Rydychen: mesurau a phwysau’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 5, 226–48.

Williams, I. (1931) (gol.), Gwyneddon 3 (Caerdydd).

Williams, I. (1941–2), ‘An Old Welsh verse’, National Library of Wales Journal 2, 69–75.

Williams, I. (1955) (gol.), Armes Prydein (Caerdydd).

Williams, I. (1956–8), ‘Mynydd Mynnau’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 17, 96–8.

Williams, I. a T. H. Parry-Williams (1926), ‘Englynion y Clyweit’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 3, 4–21.

Williams, J.E.C. (1941–4), ‘Bucheddau’r Saint: eu cefndir a’u datblygiad fel llên’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 11, 149–57.

Williams, J.E.C. (1949), ‘Buchedd Ddeiniol Sant’, Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon 10, 123–35.

Williams, J.E.C. (1959), ‘Buchedd Dewi’, Llên Cymru 5, 105–18.

Williams, J.E.C. (1968–70), ‘difod, diw, pyddiw’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 23, 217–19.

Williams, J.E.C. (1997), ‘Gutun Owain’, in A.O.H. Jarman and G.R. Hughes (eds.), A Guide to Welsh Literature ii: 1282–c.1550, revised by D. Johnston, 2nd edn. (Cardiff), pp. 240–55

Williams, S.J. (1980), A Welsh Grammar (Cardiff).

Willis, B. (1721), A Survey of the Cathedral Church of Bangor and the Edifices belonging to it (London).

Willis, D.W.E. (1998), Syntactic Change in Welsh (Oxford).

Willis, D. ac I. Mittendorf (2004), ‘Corpws hanesyddol yr Iaith Gymraeg 1500-1850’ (Caer-grawnt).

Wilson, P.A. (1968), ‘The cult of St. Martin in the British Isles’, The Innes Review 19, 129–43.

Wmffre, I. (2004), The Place-Names of Cardiganshire (Oxford).

Wood, I. (2007), ‘Britain and the Continent in the fifth and xixth centuries: the evidence of Ninian’, in J. Murray (ed.), St Ninian and the Earliest Christianity in Scotland (Oxford), pp. 71–82.

Wooding, J.M. (2007), ‘The Figure of David’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 1–19.

Woolfenden, G. (2010), ‘A tension between private and public prayer? Reflections on the origins of the Day Hours’, in M.C. Ross and S. Jones (eds.), The Serious Business of Worship: Essays in Honour of Bryan D. Spinks (London), pp. 42–54.

Zettel, P.H. (1982), ‘Saint’s Lives in Old English: Latin manuscripts and vernacular accounts: Ælfric’, Peritia 1, 17–37.

Ziolkowski, J., ed. (1995), Nigel of Canterbury, The Passion of St. Laurence (Leiden and New York).